Kis türelmet,
feldolgozás folyamatban ...

Money For Nothing? Még semmire sem jó a zöld rendszám.

2015-08-09

 
Felkapta a hírt a sajtó, hogy már lehet zöld rendszámot igényelni. Azonban nem csak az nem világos, hogy ezzel milyen előnyök járnak, hanem az sem, hogy milyen eljárásjogiháttérrel kezdték (volna) kiadni ezeket a kormányhivatalok.
 
Az everda.hu a facebook oldalán tette közzé, hogy egyelőre csupán egy rendelkezés van, ami meghatározza a környezetkímélő járművek fajtáit, egy másik pedig azt tartalmazza, hogy a közlekedési igazgatási hatóságnak a fenti járművekre ki kell adnia a világoszöld rendszámokat. Bár a rendelet a rendszámtáblák pontos színét ugyan tartalmazza, de más tulajdonságát nem.
 
 
Arra sem találtak információt, hogy milyen jogszabályban szerepel az, hogy mennyiért és ki igényelhet zöld rendszámot, de elvileg július 1-től már az összes ilyen új autót így kellett volna üzembe helyezni.
 
Amint azt Sebestyén István az e-verda.hu vezetője az energiaoldal.hu-nak elmondta, az ügyben megkeresték a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, ahonnan eddig még nem érkezett válasz.
 
Szerinte addig a sajtóban megjelenő információkat, miszerint a zöld rendszámot az első üzembe helyezéskor, a műszaki vizsgán, vagy külön szemle keretében igényelhetjük és érte a normál rendszámmal megegyezően 8500 forintot kell fizetnünk, egyelőre – jogszabály híján – csupán újságírói pletykának tekinthetjük.
 
Egyelőre nem kell rohanni a zöld rendszámért, ugyanis, hogy milyen kedvezményeket lehet majd vele igénybe venni, az majd csak az őszi kormánydöntés után derül ki. Addig viszont a Dire Straits magyar vonatkozásokban bővelkedő klasszikusát ajánljuk:
A pletykák alapján az autósok dugódíj-mentességre, olcsóbb parkolásra és autópálya használatra számíthatnak, valamint arra, hogy egyes városok egyes részein igénybe vehetik majd a buszsávokat is. Mindenesetre tény: A rendszámok kiadása késik, többek között a hiányzó zöld fólia miatt is.
 
Íme a hivatkozott rendeletek szövege:
 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet így rendelkezik:
 
2. § (6) A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.
 
2. § (7) A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:
 
a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);
 
b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);
 
c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).
 
(8) A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).
 
Az eredeti szöveget kibővítette a 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §. Hatályos: 2015. VII. 1-től. Megjelent a Magyar Közlöny 2015 évi 95. számában.
 
A rendelet 5. számú mellékletének „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázata az 5. pontját követően a következő 5E., 5N., 5P., 5Z. pontokkal egészül ki:
 
„5E.
– tisztán elektromos gépkocsi;
5N.
– növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi;
5P.
– külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi)
5Z.
– egyéb nulla emissziós gépkocsi;
 
Amennyiben a gépkocsi megfelel az 5E, az 5N, vagy az 5P környezetvédelmi osztályba sorolás feltételeinek, akkor a jármű üzembentartójának kérelmére
 
– az 5. környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsi átsorolható 5E, 5N, vagy 5P környezetvédelmi osztályba, és
– ha a hibrid hajtású gépkocsi az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb osztályba lett besorolva, akkor
átsorolható a megfelelő 5E, 5N, vagy 5P környezetvédelmi osztályba.
 
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szól.
 
A folyó év július elsejével hatályba lépett 90/2015 (IV.9.) Korm. rendelet, mint ezt a rendeletet módosító jogszabály a 2015 évi 48. sz Magyar
 
Közlönyben jelent meg. E módosítás szerint:
 
60. § (1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját). A különleges rendszámtáblák leírását a 13. melléklet tartalmazza.
 
60. § (2) A közlekedési igazgatási hatóság
 
g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira zöld alapszínű, különleges rendszámtáblát ad ki.
 
A 13. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez, amely a különleges rendszámtáblák leírása, az bizony hiányosnak tűnik. Nem szabályozza a sárgához hasonlóan a világoszöld alapú rendszám pontos tulajdonságait.
 
11. A közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből áll.
 
Valami ilyesmit kellett volna a jogalkotónak tennie a 90/2015 (IV.9.) Korm. rendeletben:
 
“A rendelet 13. melléklete a következő, 11/A ponttal egészül ki: 11/A. A környezetkímélő gépkocsira kiadott rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből áll.
 
Ugyancsak eddig nem jutottak hiteles – azaz jogszabály-hely megnevezés szintű – forráshoz a fentiek végrehajtási eljárása ügyében. Azaz a világoszöld rendszámot hogyan mennyiért ki és kinek adja ki.
 
 
 
 
Forrás:
http://energiaoldal.hu